Impressum

Wie zijn wij?‎

 

Alexis Pauwels
Huwelijksfotograaf

Missie‎
Huwelijksrapporten maken

Contact
‎Alexis Pauwels
Rue falise 27 1470 Baisy-thy, Belgique

+32 486 83 27 61
info@alexispauwels.be
BE0820813109

‎Alexis Pauwels verbindt zich ertoe de  België en Europese wetgeving na te leven en stelt alles in het werk om elk ongeoorloofd of onwettig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hier gebruiken we passende procedures en systemen voor, zodat alleen zij die daartoe gemachtigd zijn, toegang hebben tot uw informatie. Bovendien herinneren wij u eraan dat deze personen bij de uitoefening van hun taken gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht.‎